Jak se vám líbí?

Už v sobotu 17. června uvedou Městská divadla pražská na scéně Divadla ABC další dílo Williama Shakespeara v překladu Jiřího Joska. Tentokrát padla dramaturgická volba na Jak se vám líbí?, hru, o které Jiří Josek v předmluvě k překladu píše, že je to „zřejmě nejradostnější komedie, jakou Shakespeare napsal“.

Více na webu MDP: https://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/1837/jak-se-vam-libi/