Jiří Josek - nejen překladatel

 
 

Významný český překladatel z angličtiny, redaktor, editor, knižní nakladatel, divadelní režisér a pedagog. Do roku 2018, kdy v šedesáti osmi letech zemřel, stačil přeložit třicet čtyři Shakespearových her a Sonety. Z jeho mnoha dalších překladů divadelních textů jmenujme aspoň hry Edwarda Albeeho či Neila Simona. K jeho nejznámějším prozaickým překladům patří například Tracyho tygr od Williama Saroyana, Na cestě od Jacka Kerouaca nebo Ragtime E. L. Doctorowa. Mimo jiné překládal též beatnickou poezii Allena Ginsberga či Lawrence Ferlinghettiho. Důležitou součástí jeho široké literární práce byly také muzikály, kterých přeložil dvě desítky (například Funny Girl, West Side Story, Vlasy nebo Flashdance).

V letech 1975 až 1991 byl redaktorem nakladatelství Odeon, od roku 1991 téměř dvacet let vyučoval na Ústavu translatologie FFUK. Roku 1999 založil nakladatelství Romeo, kde v dvojjazyčných edicích vydával především své vlastní překlady Shakespearových her. V roce 2007 byl jmenován docentem na DAMU. Ve své habilitační práci Na cestě k Shakespearovi se věnoval srovnávání českých překladů Shakespearových dramat. Za své překlady získal řadu ocenění, z nichž si zvláště vážil Ceny Josefa Jungmanna za překlad Hamleta, kterou mu Obec překladatelů udělila v roce 2000. Divadelníci jeho překlady vyhledávají zejména díky mimořádné plynulosti a přirozenosti jejich jazyka.